Sınav kaygısı hangi durumda tedavi edilmelidir ?


Sınav kaygısı, daha doğrusu kaygı kelimesi nerede kullanılırsa kullanılsın olumsuz bir anlam içermektedir. Kaygı, olumsuzluk gibi algılansan da hayatımızda olması gereken bir durumdur. 

Ancak kaygının konu olması için aşırı ve yoğun olması bakımından dikkat çekmelidir.

Sınav kaygısı, çocuğun çalışıp beklenen düzeyde başarılı olmayacağına sebep olan bir durumdur.  Sınavın getirmiş olduğu kaygı; var olan bilginin unutulmasına, performansın düşmesine, korku, unutkanlık, dikkatsizlik gibi sonuçlar yaratarak, kişinin bedenin de gerginlik, korku, heyecan gibi belirtilere yol açabilmektedir.

Yine de asıl sebep olan kaygıya yol açabilen sebepleri bilmek önemlidir. Özellikle sınav sistemimizin değişmesi aileleri ve gençleri olumsuz anlamda etkilemektedir. Fakat sınav kaygısı dediğimiz şey sadece liseye hazırlıkta ve üniversiteye hazırlıkta karşımıza çıkmaz.

8,11,16 yaşında yaşanmış olan kaygı farklı sebepler gösterse de, yaş ilerledikçe giderilemeyen kaygı kişinin hayatında kalıcı hale gelebilmektedir.

Sınav kaygısı, gencin yanlış ders çalışma tutumundan, mükemmeliyetçi düşüncelerinden, yaşıtlarından geri kalma korkusundan ve ailesin göstermiş olduğu baskıdan da kaynaklanabilmektedir. Bunun yanında kaygının her türlüsünün yaşandığı aile ortamında büyüyen çocuklar içinde görülebilmektedir.

Peki  hangi durumda sınav kaygısı için tedavi edilmelidir ?

Eğer yaşanılan kaygı çocuğunuzda;

ü  Depresyon,

ü  Anksiyete bozukluğu,

ü  Yeme bozukluğu,

ü  Alt ıslatma,

ü  Uyku bozukluğu gibi sonuçlar görülüyorsa tedavi edilmesi gerekmektedir.

 

Uzm. Psk. İrem Yılmazer

Social Media Links Genius