Aldatma evlilik terapisi

ALDATMA


Aldatma, çift terapilerinde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur ve kişiler için son derece can yakıcı bir sonuç olarak görülür. Sonuç kelimesin altını çizmek isterim çünkü aldatma da bir sebep değil, bir sonuçtur.

Neyin sonucu olduğu da çiftlerin karşılıklı konuşmalarıyla ortaya çıkar yani, partnerinin gözünde duyulmamanın ve görülmemenin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aldatılan kişi tarafından baktığımızda; kişinin kendini son derece değersiz, önemsiz, sevgisiz ve ilgisiz bir durum içinde gördüğü süreçtir. Kişi kendisini bir yıkım sürecinde hisseder. Partnerine karşı bir güvensizlik başlar ve ilişkisini devam edip, ettirmeme arasında gider gelir.

Aldatan eş ise; suçluluk, pişmanlık, üzüntü ve bazen de eşi tarafından görülmemesine veya duyulmamasına karşılık bir öfke yaşamaktadır.

Çiftler bu duyguları yaşarken birbirlerine soğuk savaş ilan edebilirler ya da evlilikleri ile ilgili kendilerini bir çıkmazda görebilirler. Ancak yaşanılan bu durumu ‘evliliklerine yeniden yapılandırma’ getirmeleri bakımından bir fırsat olarak görmeleri gerekmektedir.

Çift terapisinde amaç, bu fırsatı eşlere göstermek ve onlara güvenli ortamı sağlamaktır.

· Evliliklerin düzenli gitmesi için olan ihtiyaç ne?

· Bu ihtiyacı yerine getirmek için neyi yaptım / neyi yapmadım? gibi soruların konuşulması,

· Aldatılan eşin duyguları partnerin duymasına ve anlamlandırmasına olanak sağlanması,

· Aldatan eşin ihtiyaçlarının dinlenmesine, mahcubiyetini ifade etmesine ve partnerinin bu dediklerini anlamlandırmasına olanak sağlanması,

· Yaşanılan herhangi bir tartışma sırasında aldatılma konusunun sıklıkla ortaya atılmaması konusu,

· Doğru iletişimi kurma becerisi öğretme,

· Aralarındaki güven duygusunun yenide kazandırılması terapide amaç edinilmeli ve çiftlere bu konularda eğitim verilmelidir.

Bunun yanında yaşanılan kişiler için kolay olmadığı gibi toparlanması da kolay olmayabilmektedir. Ancak aldatan ya da aldatılan eşin ilişkide neyi eksik gördüğü, hangi konularda duyulmadığı, görülmediği, geçmiş yaşantılar ele alınmaktadır.

Özetle; terapide birbirlerini dinlemek ve anlamak için yeni bir diyaloğun öğretilmesi, çiftlerin kendi ihtiyaçlarını ifade etmeye başladıkları, birbirlerini empatik bir şekilde dinleme, ilişkide aldatmaya neden olan nedenlerin anlatıldığı, bu durumda kendi rollerinin ne olduğu, evlilikteki sorun ya da geçmiş yaşantıdaki sorunların ne olduğunun konuşulduğu güvenilir bir ortamın sağlanması ile terapi gerçekleşmektedir.

 

Unutmamak gerekir ki ‘EN KÖTÜ DÜŞMANINIZI BİLE ANLAMLI DİNLERSENİZ, SZE SÖYLEDİKLERİ MANTIKLI GELECEKTİR.’ Bu sebeple yaralı da olsak, eşinizin size söylediklerini anlamlı dinlemek ile dinliyormuş gibi yapmak arasında ki farkı kişinin görmesi önemlidir. Bu sebeple;

Benim bu ilişkide ki ihtiyacım ne?

Bu ihtiyaçların karşılanması için ne yaptım?

Bu ihtiyaçların karşılanmaması için ne yaptım? Diye zihninizde bir soru muhakemesi yapmanızı öneririm.

Bunun yanında aldatma sadece bir kadın ya da bir erkekle olmaz. Bu bazen yoğun iş yaşamı ile iç içe olma, günün yoğun saatini tv ya da bilgisayar karşısında geçirme, arkadaşlarla fazla aktivitede bulunma gibi süreçler de çiftlerin birbiri ile bağlantıda kalmadıkları bir durumdur. Bu gibi durumlarda da terapi çiftler için yararlı olmaktadır.

Social Media Links Genius