Kumar Oynama Bağımlılığı


Kişisel, ailesel ve iş yaşamında neden olduğu tüm kayıplara rağmen kumar oynama dürtüsüne engel olamamaktır.

Kumar Oynama Bozukluğu ( DSM-5)

A) Kapsama : Aşağıdaki belirtilerin en az dördü ile kendini gösteren,12 aylık bir süre içinde, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya yada işlevsellikte düşmeye yol açan,sürekli ve yineleyici,sorunlu bir kumar oynama davranışı olmasını gerektirir.

1. Giderek daha çok parayla oynama ( KUmar oynamaktan alınan heyecanı almak için daha çok para ile mi öynuyorsunuz ? )

2. Bırakma girişimi sırasında huzursuz olma. ( Kumar oynamyı bırakma yada azaltma girişimleriniz sırasında huzursuzluk duyuyor yada kızmanın eşiğinde mi oluyorsunuz ? )

3. Bırakamama : Kumar oynamayı bırakamakmak yada azatlmak için, birçok kez sonuç vermeyen çabalarınız oldu mu ? )

4. Düşünüp durma: Kumar oynamayı düşünüp duruyor musunuz ?

5. Sıkıntı duyarken kumar oynama : ( Kendinizi daralmış, çökkün yada çaresiz hissettiğniz de kumar oynar mısınız ?

6. Yitirdiklerin ardından Koşma : Para ile kumar oynayıp yitirdikten sonra, eşitlenmek için bir başka gün gider yine de kumar oynar mısınız ?

7. Yalan söyleme : Ne denli kumar oynadığınızı gizlemek için yalan söyler misiniz ?

8. İlişkilerini yitirme : Kumar oynamanız yüzünden bir ilişkinizin bozulduğu, işinizi yitirdiğiniz yada bir fırsatı kaçırdığınız oldu mu ?

9. Ödünç para alma : Kumar oynadığınız için düştüğünüz,başka çıkış yolu olmayan parasal durumlardan kurtulmak için başkalarının parasal kaynak sağlamasına bel bağlamak durumunda kalıyor musunuz ?

B) Dışlama : Kumar oynama davranışı mani dönemi ile daha iyi açaıklanabiliyorsa bu tanıyı koymayın .

C)Niteliyiciler:

1. Gidiş :

* Dönemsel: Kumar oynama tanı ölçütlerinin karşılandığı birden çok dönem açısından belirtilerin yatıştığı birkaç aylık dönem olması,

* Sürekli: Yıllardır,tanı ölçütlerini karşılayan sürekli belirtiler yaşama

* Erken yatışma evresinde

* Sürekli yatışma ile giden

2. Ağırlık:

* Ağır olmayan - dört beş belirtinin olması durumu

* Orta derece - altı yedi belirtinin olması durumu

* Ağır derece - sekiz dokuz belirtinin olması durumu

* Dönemsel: Kumar oynama tanı ölçütlerinin karşılandığı birden çok dönem açısından belirtilerin yatıştığı birkaç aylık dönem olması,

* Sürekli: Yıllardır,tanı ölçütlerini karşılayan sürekli belirtiler yaşama

* Erken yatışma evresinde

* Sürekli yatışma ile giden

Social Media Links Genius