İrem Yılmazer, Maltepe Üniversitesi, Psikoloji lisans eğitimini tamamladıktan hemen sonra Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimine devam etmiştir. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri boyunca ;

Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi , T.C Maltepe Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde, Npistanbul Nöropsikiyatri Hastanesi'nde, Moodist Hastanesi Psikiyatri Kliniği' nde stajyer psikolog olarak görev almıştır.

Eğitim ve iş hayatı boyunca almış olduğu eğitimler;

 • MMPI ( Minnesota Multifaz Kişilik Envanteri) - Türk Psikologlar Derneği
 • RORSCHACH TESTİ EĞİTİMİ (YETİŞKİN) - Rorschach ve Projektif Testler Derneği -Tevfika İkiz 
 • Wechsler Çocuklar icin Zeka Ölçeği (WISC-R) - Türk Psikologlar Derneği 
 • Projektif Testlere Kuramsal Giriş - Tevfika İkiz 
 • Dr. Harville Hendrix ve Helen LaKelly Hunt ile Çift Terapisi Workshop Eğitimi,
 • Imago Çift Terapisi - Workshop, 1-2-3. Modül Eğitimleri ve Süpervizyon Eğitimi- Harville   Hendrix, Ph.D. & Helen LaKelly Hunt, Ph.D.
 • Wechsler Çocuklar icin Zeka   Ölçeği (WÇZÖ-IV/4) - Türk Psikologlar Derneği.
 • Şema Terapi Eğitimi - Dr . Alp Karaosmanoğlu ve süpervizyon eğitimi devam etmektedir.
 • Bilinçli Farkındalık ve Stres Azaltma Eğitimi - Zümra Atalay
 • Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi - Nilüfer Devecigil
 • Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimi - Dr. Ting Liu / Yard.Doç. Senem Zeytinoğlu Saydam