Yazılarım

İlişkilerde Karşılıklı Etkileşim

Bebeğin anne ile etkileşimi, annenin verdiği enerjiyle alakalıdır. Anne bebeği ile ne kadar ilgilenir, onu besler, öper, koklar ve onunla oynarsa bebek bu etkileşimi alır ve bebekte bir neşe oluşur.


Bebeğin anne ile etkileşimi, annenin verdiği enerjiyle alakalıdır. Anne bebeği ile ne kadar ilgilenir, onu besler, öper, koklar ve onunla oynarsa bebek bu etkileşimi alır ve bebekte bir neşe oluşur.

Ortaya çıkan o neşe, bebeğin kendi içinden gelmez annenin verdiği etkileşim, bebeği neşeli yapar.
İlişkiler de böyledir. ''Karşılıklı etkileşim'' ile alakalıdır. Annenin enerjisi bebeğe, bebeğin enerjisi de anneye geçer.
Evliliğin  bilinçdışı  sebebi  ise, çocukluğu bitirmektir. Hepimiz eş olarak çocukluk yaşantımızda aldığımız yaraları iyileştirecek, çocukluğumuzda karşılanmayan bir ihtiyacı karşılamak isteriz.
Başka biri ile karşılıklı etkileşimde sekteye uğrayan bir durum olduğu zaman kaygı başlar ve bu durum beynimiz tarafından kaydedilir. 
Kaygı oluştuğunda ise yaralarımız başlar. Bireylerin ihtiyaç duyduğu nokta yaraların sarılması, güven duyma, bağlantı kurma, güvenli bağlanma ve neşedir.

Social Media Links Genius